Varför behövs vi?

” Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill”

Så förklarar den norske psykologen Per Isdal vad han menar är våld.

Det är en vidare definition än det fysiska våld som för de flesta tänker på när man talar om våld.

I Skellefteå finns en kvinnojour som har kontakt med kvinnor som är utsatta för våld. Kvinnojouren har tillgång till en lägenhet. Under 2014 var tog kvinnor kontakt med jouren vid 247 tillfällen. Det innebär ungefär fem kontakter varje vecka. Under samma år kunde kvinnojouren erbjuda boende till 19 kvinnor och 20 barn. På grund av platsbrist tvingades man under samma år säga nej till 19 kvinnor och 14 barn. Alltså nästan lika många fick NEJ.

Dessa siffror tycker vi räcker för att motivera vad vi vill. För dig som vill veta mera.

Även för män som misshandlat finns stöd och hjälp att få via Centrum för män.

Vi vill