Om nätverket

Våld, och våld i nära relationer, är en fullständigt oacceptabel företeelse som till den alldeles övervägande delen drabbar kvinnor.

Under hösten 2015 mognade ett beslut hos en grupp män i Skellefteå: Vi måste bilda ett manligt nätverk mot våld i nära relationer. I november samma år bildades MÄN FÖR KVINNOFRID i Skellefteå.

Nätverkets två främsta syften är:

  1. Samla in pengar till Kvinnojouren i Skellefteå.
  2. Sprida kunskap om detta samhällsproblem som alltför ofta fortgår i tysthet.

I nätverket finns representanter för Idrotten, Kulturen, Kyrkorna, Näringslivet, Media och Fackföreningsrörelsen. Nätverkets ambition är att på kort och lång sikt motverka våld i nära relationer och våld och sexuella trakasserier mot kvinnor.

Följ oss på Facebook