Engagera dig

Gruppen

Om ni som enskild person, grupp, företag, klubb eller annan organisation vill gå med i nätverket kan ni anmäla er till någon av de fem undergrupper som nätverket består av. Information om arrangemang och olika initiativ inom nätverket kommer då sändas till er.

Nätverkets Bankgironummer: Bg 5332-9298

Swishkonto: 123 652 0621. (Ange avsändare)

Kulturen: Göran Hansson
scenbrukare@hotmail.com

Idrottsrörelsen: Alf Marklund
alfmarklund@gmail.com

Kyrkorna: Jan Fredriksson
jan.fredriksson@svenskakyrkan.se

Företagen: Magnus Broman
magnus.broman@teknikforetagen.se

Fackföreningsrörelsen: Rickard Carstedt
rickard.carstedt@lo.se