Vi samlar in pengar till Kvinnojouren i Skellefteå. Swisha valfritt belopp till

123 652 0621

Män för kvinnofrid

Män för kvinnofrid är ett nätverk i Skellefteå som arbetar för att motverka våld i nära relationer samt våld och sexuella trakasserier mot kvinnor. Vi jobbar med att sätta fokus på detta fullständigt oacceptabla samhällsproblem, få till stånd långsiktiga attitydförändringar, samt samla in pengar till kvinnojouren.

Filmer

Om nätverket

Våld, och våld i nära relationer, är en fullständigt oacceptabel företeelse som till den alldeles övervägande delen drabbar kvinnor.

Under hösten 2015 mognade ett beslut hos en grupp män i Skellefteå: Vi måste bilda ett manligt nätverk mot våld i nära relationer. I november samma år bildades MÄN FÖR KVINNOFRID i Skellefteå.

Nätverkets två främsta syften är:

  1. Samla in pengar till Kvinnojouren i Skellefteå.
  2. Sprida kunskap om detta samhällsproblem som alltför ofta fortgår i tysthet.

I nätverket finns representanter för Idrotten, Kulturen, Kyrkorna, Näringslivet, Media och Fackföreningsrörelsen. Nätverkets ambition är att på kort och lång sikt motverka våld i nära relationer och våld och sexuella trakasserier mot kvinnor.

Följ oss på Facebook

Varför behövs vi?

” Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill”

Så förklarar den norske psykologen Per Isdal vad han menar är våld.

Det är en vidare definition än det fysiska våld som för de flesta tänker på när man talar om våld.

I Skellefteå finns en kvinnojour som har kontakt med kvinnor som är utsatta för våld. Kvinnojouren har tillgång till en lägenhet. Under 2014 var tog kvinnor kontakt med jouren vid 247 tillfällen. Det innebär ungefär fem kontakter varje vecka. Under samma år kunde kvinnojouren erbjuda boende till 19 kvinnor och 20 barn. På grund av platsbrist tvingades man under samma år säga nej till 19 kvinnor och 14 barn. Alltså nästan lika många fick NEJ.

Dessa siffror tycker vi räcker för att motivera vad vi vill. För dig som vill veta mera.

Även för män som misshandlat finns stöd och hjälp att få via Centrum för män.

Vi vill

  • Sprida information och motarbeta våld mot kvinnor.
  • Vi vill samla in pengar så vi kan ge utsatta kvinnor ytterligare ett boende i Skellefteå kommun. Målet är att samla in 750.000 kr före 2019. Skellefteå kommun har lovat att ge samma summa som vi lyckas samla in.

Engagera dig

Gruppen

Om ni som enskild person, grupp, företag, klubb eller annan organisation vill gå med i nätverket kan ni anmäla er till någon av de fem undergrupper som nätverket består av. Information om arrangemang och olika initiativ inom nätverket kommer då sändas till er.

Nätverkets Bankgironummer: Bg 5332-9298

Swishkonto: 123 652 0621. (Ange avsändare)

Kulturen: Göran Hansson
scenbrukare@hotmail.com

Idrottsrörelsen: Alf Marklund
alfmarklund@gmail.com

Kyrkorna: Jan Fredriksson
jan.fredriksson@svenskakyrkan.se

Företagen: Magnus Broman
magnus.broman@teknikforetagen.se

Fackföreningsrörelsen: Rickard Carstedt
rickard.carstedt@lo.se

Stöds och sponsras av


 

2526

2728

2923

2219

171820

2

 

3

21

45

68

 

1011

1213

1415

161

9